top of page
  • 6583566

Jeg er utenlandsk, jeg giftet meg i utlandet. Kan jeg skille meg fra ektefellen min som bor i Spania

Updated: Dec 19, 2023

Svaret er ja. Oppholdsstedet bekreftes med en bostedsattest.

Partene kan velge siste felles bosted så lenge en av dem (søkeren eller saksøkte) fortsatt bor i den jurisdiksjonen.


Dommerens kompetanse dokumenteres ved å legge fram BOSTEDSATTESTEN.


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Varselsbrev om utkastelse

Dato: 10. januar 2021 Gjennom dette brevet blir du informert om at du må forlate og levere besittelsen av boligen du for tiden ulovlig okkuperer av følgende grunn: Ved å ha okkupert boligen ulovlig fr

Comments


bottom of page