top of page
  • 6583566

Ferieboliger på Kanariøyene (etter delvis oppheving av Decreto 113/2015)

Updated: Dec 19, 2023


Betegnelsen feriebolig gjelder en bolig som er møblert og utstyrt for umiddelbar bruk, og som markedsføres eller annonseres på turistiske plattformer (for eksempel booking, Airbnb, osv.) for midlertidig utleie, vanligvis og selvfølgelig for ferieformål.

Vi må ta hensyn til at i vår autonome region regulerer følgende forskrifter:

  1. Lov 7/1995, 6. april, om regulering av turisme på Kanariøyene. (BOC nr. 48, 19. april 1995)

  2. Dekret 117/2006, 1. august, som regulerer boforholdene i boliger og prosedyren for å skaffe seg bebodd-sertifikatet. (BOC nr. 161, 18. august 2006)

  3. Dekret 142/2010, 4. oktober, som godkjenner regelverket for turistvirksomhet i overnattingssteder. (BOC nr. 204, 15. oktober 2010)

  4. Dekret 113/2015, 22. mai, som godkjenner regelverket for ferieboliger i den autonome regionen Kanariøyene. (BOC nr. 101, 28. mai 2015) (Heretter referert til som Reglementet)

I tillegg bør vi huske på at i vår kontrakt for turistovernatting kan vi innføre tilleggsklausuler, for eksempel om reservasjoner, forbud, inngang og utgang, osv.

For ferieboliger er det en tydelig forbud fra myndighetene på Kanariøyene, som går ut på å forhindre at eieren av en turistleilighet (bygd på turistområde) drar fordel av den gjennom ferieboligutleie. I alle tilfeller, hvis komplekset fungerer som et turistanlegg, er det pålagt å overlate det til en enkelt utøver.

I desember 2018 og januar 2019 avsa Høyesterett to dommer mot regjeringen på Kanariøyene angående gjeldende regulering av ferieboliger, og opphevet delvis Dekret 113/2015. Disse dommene opphever følgende bestemmelser i dekretet: FORBUD MOT FERIEBOLIGER I TURISTOMRÅDER og FORBUD MOT DELVIS UTLEIE AV BOLIGER.

Hva er situasjonen for boliger etter delvis oppheving av Dekret 113/2015? Nå kan hvilken som helst lovlig bolig, uavhengig av beliggenhet, brukes til turistutleie uten behov for en enkelt utøver.

For øyeblikket foreligger det bare et utkast til endring av gjeldende dekret, inntil regelendringsinitiativet er behandlet.

Faktum er at Dekret 113/2015, 22. mai, som godkjenner regelverket for ferieboliger i den autonome regionen Kanariøyene, er delvis opphevet av dommene fra Høyesterett.

10. desember 2018,

  1. desember 2018,

  2. desember 2018,

  3. januar 2019, og

  4. januar 2019.

En av de opphevede forbudene er utleie per rom. Derfor kan vi for tiden leie ut ferieboligene våre per rom.

Høyesterett har også opphevet utelukkelsen av ferieutleie for bygninger som er plassert på turistområder innenfor turistsoner eller turistområder, samt boliger i turistområder eller i boliger som er en blanding av bolig og turisme.

Det er verdt å merke seg at av de tre forbudene som er fastsatt i Dekret 113/2015, er det bare begrensningen knyttet til overnattingskapasitet som fremdeles gjelder. Hva betyr dette? Det vil si at det fortsatt er forbudt å innkvartere flere personer enn det som tilsvarer boligens kapasitet, fastsatt av antall soverom og okkupasjon, i henhold til dataene som er inkludert i den ansvarlige erklæringen for opptak av eiendommer eller fasiliteter, eller eventuelt beboelsessertifikatet eller førstegangsbeboelseslisensen.2 views0 comments

Recent Posts

See All

Varselsbrev om utkastelse

Dato: 10. januar 2021 Gjennom dette brevet blir du informert om at du må forlate og levere besittelsen av boligen du for tiden ulovlig okkuperer av følgende grunn: Ved å ha okkupert boligen ulovlig fr

Comments


bottom of page